Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Televisió Teveon Ebre, SLU
NIF: B43996941

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Avinguda Remolins 24
Municipi: Tortosa
Codi Postal: 43500
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Albert Roda Anglès

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Albert Roda Angles Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Alberto Roda Angles 100 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Canal 21 Ebre (TL03T-34-2): Mitjançant l'Acord 73/2014, de 28 de maig, s'autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació del servei de televisió digital local, del programa número 2 del canal 34, amb referència TL03T, de la demarcació de Tortosa, per part de la societat Canal 21 Ebre, SLU a favor de la societat Televisió Teveon Ebre, SLU.

Canal 21 Ebre TL03T-34-2 (Baix Ebre)

Freqüència: TL03T-34-2 (Baix Ebre)
Nom comercial: Canal 21 Ebre
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 28/05/2014
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.canal21ebre.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No