Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Montcau Produccions, SL
NIF: B64443534

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça Catalunya 15-16
Municipi: Sabadell (08206)
Codi Postal: 08206
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Daniel Cascales Vilardell

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Daniel Cascales Vilardell Administrador solidari David Mir Gassiot Administrador solidari

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Comunicació Digital de Catalunya, SLU 33,36 Directe Víctor Vergara Alegre 26 Directe Daniel Cascales i Vilardell 26 Directe Xavier Casanovas Ribes 14,64 Directe

INCIDÈNCIES

Molahits TV: En data 18 de novembre de 2019, la societat Hermes Comunicacions, SA va comunicar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (registre d’entrada núm. 611/2019) la rescissió dels contractes d’arrendament de les 12 llicències de TDT local de les quals era arrendatària, així com el cessament de les emissions pels programes corresponents, tot amb efectes des del 31 de desembre de 2019, excepte el contracte corresponent a la demarcació de Manresa amb efectes 31 d’octubre de 2019.

DECISIONS

Digital Hits FM (101.7): - Acord 4/2016, de 19 de gener, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, d'autorització d'arrendament per part de la societat Som House, SL a favor de la societat Capital Radio Economia, SL. Finalització per rescissió de l'acord d'arrendament, en data 31 de maig de 2020. - Acord 112/2020, de 23 de desembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d'autorització de la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència a Manresa (101.7 MHz), per part de la societat Som House, SL, a favor de la societat Montcau Produccions, SL.
Digital Hits FM (106.0): Mitjançant l'Acord 20/2019, de 27 de febrer, de 2019, del Ple del Consell, s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a la localitat d’Amposta (106.0 MHz), per part dels seus titulars, els senyors Manuel Vicente de Ramon Ferré i José Santiago San Nicolás i la senyora Maria Teresa Valldepérez Cabrillana, com a part arrendadora, a favor de la societat Montcau Produccions, SL, com a part arrendatària. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la part arrendadora, als quals la societat arrendatària se subroga íntegrament.
Molahits TV (): Acord 102/2020, de 18 de novembre, del Ple del Consell, d'autorització de la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de TDT local, de la demarcació de Manresa (programa 4, canal 49, referència TL05B), de la societat Ràdio i Televisió de Manresa, SL, en liquidació, a favor de la societat Montcau Produccions, SL Acord 6/2018, de 24 de gener, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre, d’àmbit local, de la demarcació de Manresa (programa 4, canal 49, referència TL05B), titularitat de Ràdio i Televisió de Manresa, SL, a favor d’Hermes Comunicacions, SA, com a arrendatària, en els termes exposats en aquest Acord.

Digital Hits FM 106.0 Amposta (Montsià)

Freqüència: 106.0 Amposta (Montsià)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 28/06/1993
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: www.digitalhits.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Digital Hits FM 101.7 Manresa (Bages)

Freqüència: 101.7 Manresa (Bages)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 28/12/1995
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei:
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Digital Hits FM 95.7 Vic (Osona)

Freqüència: 95.7 Vic (Osona)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 03/09/2014
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput: 03/09/2014
Final de còmput: 03/09/2029
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: www.digitalhits.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Digital Hits FM 95.8 Tremp (Pallars Jussà)

Freqüència: 95.8 Tremp (Pallars Jussà)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 03/09/2014
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput: 03/09/2014
Final de còmput: 03/09/2029
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: www.digitalhits.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Molahits TV TL05B-48-4 Manresa (Bages)

Freqüència: TL05B-48-4 Manresa (Bages)
Nom comercial: Molahits TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei:
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Digital, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No