Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Unedisa Comunicaciones, SLU
NIF: B82448960

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Avenida San Luis 25
Municipi: Madrid
Codi Postal: 28033
Provincia: Madrid

REPRESENTANT LEGAL

Nom Aloysio Araujo de Albuquerque Filho

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Josefina Moreno Gris Presidenta Jesús García Jiménez Vicepresident Juan Carlos Ballvé Moreno Conseller delegat

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Unidad Editorial, SA 100 Directe RCS International Newspaper BV 73,75 Indirecte RCS Investimenti, Spa 26,24 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Radio Marca Tortosa (101.9): Mitjançant l'Acord 93/2015, d’1 de juliol, del Ple del Consell, s'autoritza l’operació de fusió mitjançant absorció de la societat Unidad Editorial Radio, SLU, per part de la societat Unedisa Comunicaciones, SLU, i, en conseqüència, la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència corresponent a la localitat de Tortosa (101.9 MHz) a favor de la societat absorbent. Com a conseqüència d’aquesta autorització, la societat adquirent de la llicència queda subrogada en totes les obligacions i els compromisos particulars assumits en el seu moment per la societat transmetent.

Radio Marca Tortosa 101.9 Tortosa (Baix Ebre)

Freqüència: 101.9 Tortosa (Baix Ebre)
Nom comercial: Radio Marca Tortosa
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 01/07/2015
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2015
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: www.marca.com/radio.html
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No