Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Daniel Andreu Fuguet
NIF: *********

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Roseta Canalias 8
Municipi: Molins de Rei
Codi Postal: 08750
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Daniel Andreu Fuguet

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació

On Molins TV ()

Freqüència: ()
Nom comercial: On Molins TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Obert
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No