Revisió de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual

La Comissió Europea (CE) va fer pública el 25 de maig de 2016 la proposta de revisió de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual (Directiva 2010/13/UE). Des del 1989 (en les seves modificacions successives), aquesta Directiva estableix les normes comunes que regulen els mitjans audiovisuals i garanteixen la diversitat cultural i la lliure circulació de continguts a la Unió Europea (UE). La nova proposta de revisió és una de les setze iniciatives incloses en l’estratègia per al mercat únic digital (digital single market, DSM) presentades el 6 de maig de 2015.

La CE reconeix que el panorama dels mitjans ha canviat dràsticament en menys d’una dècada; en l’actualitat, les persones teleespectadores no només miren continguts per mitjà dels canals de televisió tradicionals, sinó que, cada vegada més, també ho fan mitjançant serveis de vídeo a la carta i serveis de plataforma de distribució de vídeos –video-sharing platforms (VSP)–, com YouTube i Dailymotion.

En aquest sentit, un nombre cada vegada més gran d’europeus, especialment joves, miren el contingut audiovisual en línia, sota demanda o mitjançant diferents dispositius mòbils. A més, s’espera que la quota d’intercanvi de vídeos a internet en relació amb el trànsit global de consum augmenti del 64% el 2014 al 80% el 2019.

Així mateix, cal destacar que els mitjans audiovisuals també es dirigeixen cada vegada a més mercats mitjançant les fronteres nacionals. A finals del 2013, es van establir més de 5.000 canals de televisió (sense comptar els canals i les finestres locals) a la UE. D’aquests canals, gairebé 2.000 estan dirigits a mercats estrangers (ja sigui de la UE o de fora de la UE). Aquest percentatge s’havia incrementat del 28% el 2009 al 38% el 2013. Pel que fa als serveis sota demanda, el 31% d’aquests serveis disponibles en un Estat membre estan establerts en un altre país de la UE.

Tenint en compte aquesta circumstància, com a part de la seva estratègia per al mercat únic digital, i a resultes d’una minuciosa avaluació de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual vigent, la CE ha elaborat una proposta de revisió que actualitza la Directiva, amb l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre la competitivitat i la protecció dels consumidors mitjançant un equilibri de les normes que s’apliquen a les empreses de radiodifusió tradicionals, als proveïdors de vídeo a la carta i als serveis de plataforma de distribució de vídeos, especialment pel que fa a la protecció dels menors. La proposta de revisió de la Directiva, entre altres aspectes, també potencia la promoció de la diversitat cultural europea, reforça la independència dels reguladors audiovisuals i ofereix més flexibilitat a les empreses de radiodifusió en relació amb les comunicacions comercials audiovisuals.

El 6 de juny de 2018 va acabar la fase de diàlegs a tres –negociacions entre el Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell Europeu–, en què els colegisladors europeus van aprovar els darrers serrells tècnics que quedaven respecte de les anteriors negociacions. L’acord polític entre les tres institucions comporta que el text s’hagi aprovat de facto, en espera de les aprovacions formals necessàries en seu parlamentària europea i per part del Consell Europeu.

El Parlament Europeu va aprovar el text el 2 d'octubre de 2018 i, seguint la tramitació, el Consell Europeu va aprovar-lo el 6 de novembre de 2018, en el que va ser el punt final del procés legislatiu europeu. Un cop publicat el text en el Diari Oficial de la Unió Europea els estats membres disposaran de 21 mesos per transposar la norma a les legislacions respectives.

Precedents i Directives vigents:

Resums i context de la revisió de la Directiva:

Propostes de revisió i estat actual:

Notes de premsa del CAC sobre la revisió de la Directiva: