L’horari protegit

ds

Continguts prohibits: Està prohibida l’emissió en obert de continguts audiovisuals que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral dels menors i, en particular, programes que incloguin escenes de pornografia o de violència gratuïta. Els distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual que vulguin emetre aquests tipus de continguts, en especial pornografia o violència gratuïta, han d’utilitzar un sistema d’accés condicional, és a dir, han de comptar amb un consentiment exprés i per escrit de les persones usuàries majors d’edat i han de proveir-les d’un sistema de codi personal d’accés.

Franja de protecció: Aquells altres continguts que puguin ser perjudicials per al desenvolupament físic, mental o moral dels menors només es poden emetre entre les 22 i les 6 hores, i han d’anar sempre precedits d’un avís acústic i òptic. L’indicador visual s’ha de mantenir al llarg de tot el programa en el qual s’incloguin els continguts esmentats.

Franges de protecció reforçada: Així mateix, s’estableixen tres franges horàries considerades de protecció reforçada: entre les 8 i les 9 hores i entre les 17 i les 20 hores en el cas dels dies laborables i entre les 9 i les 12 hores dissabtes, diumenges i festius. Els continguts qualificats com a recomanats per a més grans de 13 anys s’han d’emetre fora d’aquestes franges horàries i s’ha de mantenir l’indicatiu visual de la seva qualificació per edats al llarg de l’emissió del programa que els inclou.

ds

Què fa el CAC?

ds ds

Imatge eliminada. Tornar a Protecció dels menors