L’horari protegit

ds

Continguts prohibits: Està prohibida l’emissió en obert de continguts audiovisuals que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral dels menors i, en particular, programes que incloguin escenes de pornografia o de violència gratuïta.

Franja de protecció: Aquells altres continguts que puguin ser perjudicials per al desenvolupament físic, mental o moral dels menors només es poden emetre entre les 22 i les 6 hores, i han d’anar sempre precedits d’un avís acústic i òptic. L’indicador visual s’ha de mantenir al llarg de tot el programa en el qual s’incloguin els continguts esmentats.

ds

Què fa el CAC?

ds ds

Imatge eliminada. Tornar a Protecció dels menors