Límits temporals a la publicitat

ds

Els prestadors del servei de comunicació de televisió poden emetre fins a 12 minuts de missatges publicitaris per hora de rellotge. Els serveis radiofònics, en canvi, no tenen cap tipus de limitació temporal per emetre missatges publicitaris.

Per al còmput d’aquests 12 minuts només s’ha de tenir en compte el conjunt de missatges publicitaris i la televenda, i se n’exclouen el patrocini i l’emplaçament de producte. També s’ha d’excloure del còmput la telepromoció quan el missatge tingui una durada clarament superior a la d’un missatge publicitari. La telepromoció és aquell espai on la persona mateixa que el presenta o qualsevol dels protagonistes d’un programa exposa les característiques d’un bé o servei utilitzant l’escenari, l’ambientació i l’attrezzo del programa. El conjunt de telepromocions no poden superar els 36 minuts al dia, ni els 3 minuts per hora de rellotge.

A més, els prestadors de serveis de comunicació de televisió tenen dret a emetre programes que informin sobre la seva programació o anuncis dels seus propis programes, amb un límit temporal de 5 minuts per hora de rellotge. Aquests espais s’anomenen anuncis d’autopromoció.

ds

Què fa el CAC?

ds

Imatge eliminada. Tornar a Publicitat