Acord 53/2022 d'aprovació de l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2021

  • Informe
  • Sector audiovisual
  • Sistema audiovisual català