Acord 132/2022 d’adaptacions específiques de música cantada en català. Any 2022 (2%)

  • Adaptacions específiques
  • Estimacions
  • Música cantada
  • Música en català
  • Música en aranès
  • Carles Cuní i Llaudet
  • Emissions Miramar, SA
  • Sistema Català de Radiodifusió, SL
  • Tiana’N’Man, SL