Acord 137/2022 d’adaptacions específiques de música cantada en català. Inadmissió (any 2022)

  • Adaptacions específiques
  • Inadmissions
  • Música cantada
  • Música en català
  • Música en aranès
  • Sociedad Española de Radiodifusión, SLU