Acord 9/2023 de resolució de la sol·licitud d’accés a la informació pública sobre diverses actuacions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en matèria de llicències i sancions, presentada per la senyora [...]

  • Transparència
  • Dret d'accés
  • Accés a la informació pública
  • Recursos judicials
  • Llicències
  • Concessions
  • Sancions
  • Ràdio FM