Acord 56/2023 d’inadmissió del recurs d'alçada contra la comunicació de la consellera secretària del CAC en relació amb la queixa/denúncia formulada contra la CCMA, SA, en relació amb el programa “Planta Baixa”, emès per TV3 (expedient 1-RA-2023)

  • Recursos d'alçada
  • Inadmissions a tràmit
  • Queixes
  • Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
  • CCMA,SA
  • TV3
  • Pluralisme polític
  • Dret a l'honor
  • Dret a la pròpia imatge
  • Continguts ofensius