Acord 61/2023 d'aprovació de l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2022

  • Informe anual
  • Sistema audiovisual català
  • Sector audiovisual