Antoni Bayona i Rocamora

Conseller secretari i conseller

Mandat

De juliol de 2003 a juny de 2006.

Va ser conseller secretari de juliol de 2003 fins a març de 2005, conseller fins a octubre de 2005 i conseller secretari fins a juny de 2006.

Àmbits de responsabilitat

Pluralisme. Operadors audiovisuals. Usuaris. Relacions amb els sectors professionals.

Biografia

Sabadell, 1954.

Doctor en dret. Lletrat del Parlament de Catalunya (1984-1988). Membre del Consell Consultiu de la Generalitat (1988-1994). Director de l'Institut d'Estudis Autonòmics (1994-2003). Professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. És especialista en dret autonòmic i local.