Carles de Alfonso i Pinazo

Conseller secretari

Mandat

De juny de 2000 a maig de 2003.

Àmbits de responsabilitat

Garantia de servei públic. Llicències i autoritzacions de ràdios i televisions. Internet (aspectes tècnics i legals).

Biografia

Barcelona, 1955-2003

Llicenciat en dret. Professor de la Universitat Pompeu Fabra. Magistrat en excedència (1987-1993). Lletrat del Parlament de Catalunya (1981-1987 i 1993-2000). Lletrat adscrit a la Comissió Parlamentària de Control de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (1993-2000).