Fèlix Riera Pardo

Conseller

Mandat

De juny de 2000 a juny de 2004.

Àmbits de responsabilitat

Televisions locals. Televisió digital terrestre. Televisió per cable i per satèl·lit. Noves tecnologies.

Biografia

Barcelona, 1964

Professor de producció audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i del Màster de Gestió d'Empreses Audiovisuals de la Universitat Ramon Llull. Vicepresident de la Federació d'Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols (1996-1997). Ha produït diverses pel·lícules i sèries televisives.