Patrocini publicitari

ds

Els prestadors del servei de comunicació audiovisual tenen el dret que els seus programes siguin patrocinats, excepte els programes de contingut informatiu d’actualitat.

El públic ha de ser clarament informat del patrocini al principi, a l’inici de cada represa després dels talls que es produeixin o al final del programa, mitjançant el nom, el logotip o qualsevol altre símbol, producte o servei del patrocinador.

El patrocini no pot condicionar la independència editorial. Tampoc pot incitar directament la compra o l’arrendament de béns o serveis, en particular, mitjançant referències de promoció concretes a aquests.

A més, el patrocini no pot afectar el contingut del programa o comunicació audiovisual patrocinats ni el seu horari d’emissió de manera que es vegi afectada la responsabilitat del prestador del servei de comunicació audiovisual.

ds

Què fa el CAC?

ds

Imatge eliminada. Tornar a Publicitat