Pluralisme als espais d’opinió

ds

El CAC analitza els espais d’opinió en els mitjans audiovisuals, com ara tertúlies, debats o entrevistes, per tal d’analitzar la pluralitat, la ponderació de la diversitat de veus i la paritat de gènere en aquests espais. Metodològicament, el CAC constata les persones que participen en cada espai d’opinió, els temes tractats i el seu posicionament en relació amb l’anomenada pregunta d’anàlisi. Aquesta és una pregunta que s’estableix en funció de l’actualitat informativa del moment, ja sigui sobre qüestions polítiques, socials o econòmiques, entre d’altres.

ds

Què fa el CAC?

ds

Imatge eliminada. Tornar a Pluralisme i tractament informatiu