Presentació d'escrits i documentació - Petició genèrica

Aquest és el canal mitjançant el qual els ciutadans i els prestadors de serveis de comunicació audiovisual , poden fer-nos arribar els escrits i documentació mitjançant aquesta petició genèrica (podeu accedir des del següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

  1. Empleneu tots els camps obligatoris (indicats a tal efecte amb un asterisc vermell - *).
  2. Per a una millor i més ràpida identificació de la vostra petició, a l’apartat Assumpte indiqueu-hi Petició adreçada al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
  3. Adreceu aquesta petició al Departament de la Presidència.
  4. Adjunteu-hi la documentació que considereu, si s’escau.
  5. Per poder rebre avisos al vostre telèfon o a la vostra adreça electrònica, marqueu les caselles del formulari habilitades a tal efecte.
  6. Accepteu les condicions en matèria de protecció de dades.
  7. Envieu-lo fent clic en el botó Envia.
  8. Si la tramitació ha estat exitosa, rebreu la confirmació i podreu descarregar l’acusament de recepció.