Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Ripollet
NIF: P0817900D

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Calle Balmes 2
Municipi: Ripollet
Codi Postal: 08291
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Luis Manuel Tirado Garcia

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Luis Manuel Tirado Garcia Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Ripollet (91.3): Mitjançant l'Acord 14/2019, de 5 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament de Ripollet la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament de Ripollet, a la sessió del 30 de maig 1995, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7805, de 7 de febrer de 2019

Ràdio Ripollet 91.3 Ripollet (Vallès Occidental)

Freqüència: 91.3 Ripollet (Vallès Occidental)
Nom comercial: Ràdio Ripollet
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 05/02/2019
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.ripolletradio.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No