Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Bellvei
NIF: P4302400I

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça Esglèsia 1
Municipi: Bellvei
Codi Postal: 43719
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Valentin Gonzalez Garcia

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Valentin Gonzalez Garcia Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Bellvei Ràdio (104.8): En data 3 de juliol de 2018, el Govern de la Generalitat atorga a l’Ajuntament de Bellvei la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre. DOGC núm. 7657, de 5 de juliol de 2018 El 20 de juliol de 2001, l’Ajuntament de Bellvei va sol·licitar la concessió per a la instal·lació i funcionament d’una emissora de freqüència modulada, a l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. El Govern de la Generalitat li va atorgar l’adjudicació provisional el juliol de 2002.

Bellvei Ràdio 104.8 Bellvei (Baix Penedès)

Freqüència: 104.8 Bellvei (Baix Penedès)
Nom comercial: Bellvei Ràdio
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 03/07/2018
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.bellvei.cat/bellvei-radio
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió:
Tecnologia del servei: Analògica, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No