Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Tortosa
NIF: P4315700G

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça d'Espanya 1
Municipi: Tortosa
Codi Postal: 43500
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Jordi Jordan Farnos

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Jordi Jordan Farnos Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Tortosa (103.3): Mitjançant l'Acord 17/2019, de 5 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament de Tortosa la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament de Tortosa, a la sessió del 25 de gener 1995, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7805, de 7 de febrer de 2019

Ràdio Tortosa 103.3 Tortosa (Baix Ebre)

Freqüència: 103.3 Tortosa (Baix Ebre)
Nom comercial: Ràdio Tortosa
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 05/02/2019
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.radiotortosa.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No