Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Radio España de Barcelona, SA
NIF: A08001620

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Casp 6
Municipi: Barcelona (08010)
Codi Postal: 08010
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Raúl Rodríguez González

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Raúl Rodríguez González Administrador únic Manuel Sabido Durán Representant Sociedad Española de Radiodifusión SA

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Sociedad Española de Radiodifusión, SA 99,32 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació