Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Tiana'n'man, SL
NIF: B59889659

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Passatge Sant Jaume 12
Municipi: Tiana
Codi Postal: 08391
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Carles Cuní Llaudet

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Carles Cuní Llaudet Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Calres Cuní Llaudet 99,9 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Flaix FM (102.9): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Flaix FM (104.1): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Flaix FM (105.9): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Flaix FM (106.6): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Flaix FM (95.2): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Flaix FM (99.6): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Ràdio Flaixbac (100.7): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Ràdio Flaixbac (105.2): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Ràdio Flaixbac (89.1): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Ràdio Flaixbac (90.4): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Ràdio Flaixbac (93.2): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Ràdio Flaixbac (96.1): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.
Ràdio Flaixbac (99.8): Mitjançant l'Acord 11/2020, de 29 de gener, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Girona (99.6 MHz), Manresa (95.2 MHz), Vic (105.9 MHz), Puigcerdà (106.6 MHz), Lleida (104.1 MHz), Tortosa (102.9 MHz), Manresa (99.8 MHz), Vic (93.2 MHz), Girona (100.7 MHz), Puigcerdà (96.1 MHz), Lleida (105.2 MHz), Tarragona (90.4 MHz), Tortosa (89.1 MHz) i 2 llicències DAB d’àmbit nacional, una amb desconnexions provincials (lot 6) i l’altra, amb desconnexions regionals (lot 11), per part de Sistema Català de Radiodifusió, SL, a favor de Tiana’n’man, SL, en els termes exposats en aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat adquirent, Tiana’n’man, SL, se subroga íntegrament.

Flaix FM 99.6 Girona (Gironès)

Freqüència: 99.6 Girona (Gironès)
Nom comercial: Flaix FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 04/05/1999
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.flaixfm.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Flaix FM 95.2 Manresa (Bages)

Freqüència: 95.2 Manresa (Bages)
Nom comercial: Flaix FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.flaixfm.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Flaix FM 105.9 Vic (Osona)

Freqüència: 105.9 Vic (Osona)
Nom comercial: Flaix FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.flaixfm.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Flaix FM 106.6 Puigcerdà (Cerdanya)

Freqüència: 106.6 Puigcerdà (Cerdanya)
Nom comercial: Flaix FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.flaixfm.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Flaix FM 104.1 Lleida (Segrià)

Freqüència: 104.1 Lleida (Segrià)
Nom comercial: Flaix FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.flaixfm.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Flaix FM 102.9 Tortosa (Baix Ebre)

Freqüència: 102.9 Tortosa (Baix Ebre)
Nom comercial: Flaix FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.flaixfm.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Flaixbac 89.1 Tortosa (Baix Ebre)

Freqüència: 89.1 Tortosa (Baix Ebre)
Nom comercial: Ràdio Flaixbac
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.radioflaixbac.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Flaixbac 105.2 Lleida (Segrià)

Freqüència: 105.2 Lleida (Segrià)
Nom comercial: Ràdio Flaixbac
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.radioflaixbac.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Flaixbac 90.4 Tarragona (Tarragonès)

Freqüència: 90.4 Tarragona (Tarragonès)
Nom comercial: Ràdio Flaixbac
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.radioflaixbac.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Pagament per visió
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Flaixbac 96.1 Puigcerdà (Cerdanya)

Freqüència: 96.1 Puigcerdà (Cerdanya)
Nom comercial: Ràdio Flaixbac
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.radioflaixbac.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Flaixbac 100.7 Girona (Gironès)

Freqüència: 100.7 Girona (Gironès)
Nom comercial: Ràdio Flaixbac
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.radioflaixbac.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Flaixbac 99.8 Manresa (Bages)

Freqüència: 99.8 Manresa (Bages)
Nom comercial: Ràdio Flaixbac
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.radioflaixbac.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Flaixbac 93.2 Vic (Osona)

Freqüència: 93.2 Vic (Osona)
Nom comercial: Ràdio Flaixbac
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.radioflaixbac.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No