Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Una Mirada Informativa Especial, SLU
NIF: B67299842

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Numància 46
Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08029
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom José Antich Valero

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec José Antich Valero Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Grup Les Notícies de Catalunya, SLU 100 Directe

INCIDÈNCIES

Frameaudiovisual (ràdio): Data prevista per a l’inici de l’activitat: 1/09/2020
Frameaudiovisual (televisió): Data prevista per a l’inici de l’activitat: 1/09/2020

DECISIONS

Frameaudiovisual (ràdio) (): Acord 65/2020, de 8 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de conformitat de la comunicació prèvia presentada per Una Mirada Informativa Especial, SLU, per prestar un servei de comunicació audiovisual de ràdio i televisió per internet a la carta amb nom comercial Frameaudiovisual.
Frameaudiovisual (televisió) (): Acord 65/2020, de 8 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de conformitat de la comunicació prèvia presentada per Una Mirada Informativa Especial, SLU, per prestar un servei de comunicació audiovisual de ràdio i televisió per internet a la carta amb nom comercial Frameaudiovisual.

Frameaudiovisual (ràdio) ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Frameaudiovisual (ràdio)
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No

Frameaudiovisual (televisió) ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Frameaudiovisual (televisió)
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No