Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Josep Lluís Vidal Torres
NIF: *********

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Sils 39
Municipi: Sils
Codi Postal: 17410
Provincia: Girona

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Marina (100.3): Mitjançant l'Acord 103/2021, de 22 de desembre, del Ple del Consell, s'autoritza l’arrendament de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de les localitats de Blanes (100.3 MHz) i Calella (96.2 MHz), de titularitat de la societat Ràdio Marina, SA, a favor del senyor Josep Lluís Vidal Torres (Exp. 7/A/2021)
Ràdio Marina (96.2): Mitjançant l'Acord 103/2021, de 22 de desembre, del Ple del Consell, s'autoritza l’arrendament de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de les localitats de Blanes (100.3 MHz) i Calella (96.2 MHz), de titularitat de la societat Ràdio Marina, SA, a favor del senyor Josep Lluís Vidal Torres (Exp. 7/A/2021)

Ràdio Marina 100.3 Blanes (Selva)

Freqüència: 100.3 Blanes (Selva)
Nom comercial: Ràdio Marina
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 30/05/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.radiomarina.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Marina 96.2 Calella (Maresme)

Freqüència: 96.2 Calella (Maresme)
Nom comercial: Ràdio Marina
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.radiomarina.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No