Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Liarba Comunicació, SL
NIF: B43831353

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Rosa Maria Molas 2
Municipi: Tortosa
Codi Postal: 43500
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Eric Espuny Guillén

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Eric Espuny Guillén Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Josep M. Arasa Fort 49 Directe Joaquim Rambla Manzano 41 Directe Josep Lluís Villa 5,75 Directe

INCIDÈNCIES

TE24: En data 18 de novembre de 2019, la societat Hermes Comunicacions, SA va comunicar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (registre d’entrada núm. 611/2019) la rescissió dels contractes d’arrendament de les 12 llicències de TDT local de les quals era arrendatària, així com el cessament de les emissions pels programes corresponents, tot amb efectes des del 31 de desembre de 2019, excepte el contracte corresponent a la demarcació de Manresa amb efectes 31 d’octubre de 2019.

DECISIONS

TE24 (TL03T-34-4): Acord 4/2018, de 24 de gener, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre, d’àmbit local, de la demarcació de Tortosa (programa 4, canal 34, referència TL03T), de titularitat de L’Ebre Televisió, SL, a favor de Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL, actualment, Hermes Comunicacions, SA.

TE24 TL03T-34-4 Tortosa (Baix Ebre)

Freqüència: TL03T-34-4 Tortosa (Baix Ebre)
Nom comercial: TE24
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/05/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: https://www.canalte24.cat/
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Digital, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No