Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: UTE Wai Entertaiment, SL - Vallès Serveis de Televisió, SL
NIF: G64304686

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Gibraltar 20
Municipi: Premià de Mar
Codi Postal: 08330
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Maria Esther Alonso Núñez

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Maria Esther Alonso Núñez Representant

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Wai Entertaiment, SL 60 Directe Publicitat i Comunicació del Vallès, SL 40 Directe M. Esther Alonso Núñez 100 Indirecte Inversió Publicitària Catalana, SL 36,299 Indirecte Work & Rest, SL 34,82 Indirecte Atalanta Patrimonios, SL 23,536 Indirecte Barnora Europea, SL 5,34 Indirecte

INCIDÈNCIES

Mar TV: En data 18 de novembre de 2019, la societat Hermes Comunicacions, SA va comunicar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (registre d’entrada núm. 611/2019) la rescissió dels contractes d’arrendament de les 12 llicències de TDT local de les quals era arrendatària, així com el cessament de les emissions pels programes corresponents, tot amb efectes des del 31 de desembre de 2019, excepte el contracte corresponent a la demarcació de Manresa amb efectes 31 d’octubre de 2019.

DECISIONS

Mar TV (TL06B-24-4): Acord 7/2018, de 24 de gener, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre, de la demarcació de Mataró (canal 24, del programa 4, referència TL06B), per part de l’UTE Wai Entertaiment, SL-Vallès Serveis de Televisió, SL, com a arrendadora, a favor d’Hermes Comunicacions, SA, com a arrendatària, en els termes exposats en aquest Acord.

Mar TV TL06B-24-4 ()

Freqüència: TL06B-24-4 ()
Nom comercial: Mar TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.martv.tv
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No