Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament del Port de la Selva
NIF: P1714900F

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Mar 1
Municipi: El Port de la Selva
Codi Postal: 17489
Provincia: Girona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Josep Maria Cervera Pinart

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Josep Maria Cervera Pinart Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació

Ràdio Mar d'Amunt 107.0 El Port de la Selva (Alt Empordà)

Freqüència: 107.0 El Port de la Selva (Alt Empordà)
Nom comercial: Ràdio Mar d'Amunt
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei:
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió:
Tecnologia del servei: Analògica, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No