Publicitat

Foto portada

Les finalitats de la regulació de la publicitat, la televenda i el patrocini són lluitar contra els continguts que atempten contra els principis, els valors i els drets protegits per la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia i les lleis. També, protegir els destinataris de la publicitat excessiva, així com preservar el valor i la integritat de les obres audiovisuals.

La publicitat és una part essencial del sistema comunicatiu audiovisual, ja que permet la viabilitat econòmica de les empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) fa un seguiment exhaustiu de totes les formes comercials difoses per part dels principals prestadors que emeten a Catalunya. En concret, el nombre de formes publicitàries anuals supervisades pel CAC superen les 4.500 en ràdio i en televisió i les 200 en Internet. El CAC també fa un estudi anual sobre el sexisme de les joguines durant el període de Nadal.

ds

 

ds

ds

 

ds

ds