Indexació i bases de dades


La revista Quaderns del CAC està a les bases de dades, índexs i repositoris següents:

 

Foto 1

Foto 1

Foto 1
Foto 1

Foto 1

Foto 1

 

La publicació ha posat en marxa un procés d'indexació i d'inclusió de la revista a índexs d'impacte, repositoris d'accés obert i bases de dades per donar més visibilitat i difusió a les investigacions i contribucions científiques publicades a Quaderns del CAC.