Tractament informatiu

ds

El CAC analitza si els continguts emesos compleixen la normativa, en aspectes com ara la veracitat, la neutralitat, l’objectivitat i la presència de continguts ofensius. També analitza si els continguts s’adeqüen als llibres d’estil respectius, en el cas dels prestadors públics.

ds

Què fa el CAC?

ds

Imatge eliminada. Tornar a Pluralisme i tractament informatiu