Tractament informatiu

ds

El CAC analitza si els continguts emesos compleixen la normativa, en aspectes com ara la veracitat, la neutralitat, l’objectivitat i la presència de continguts ofensius. També analitza si els continguts s’adeqüen als llibres d’estil respectius, en el cas dels prestadors públics.

ds

Què fa el CAC?

Acords sobre tractament informatiu Acords sobre continguts ofensius

Imatge eliminada. Tornar a Pluralisme i tractament informatiu