Percepcions del personal

Es detallen en els documents adjunts les retribucions econòmiques corresponents a l'any 2020, l'any 2021 i l'any 2022 del personal eventual, funcionari i laboral del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.