Ubicació i horari

ubicacio

Horari de Registre General del CAC

De l'1 d'octubre fins al 31 de maig (horari d'hivern):
De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 17:30 hores
Divendres de 9 a 14 hores

 

De l'1 de juny fins al 30 de setembre (horari d'estiu):
De dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

De 9 a 14 hores els dies 5 de gener, 23 d'abril, 24 de desembre, 31 de desembre i vigília de festa local

Ubicació del CAC

Carrer dels Vergós, 36-42 - 08017 Barcelona Tel. 93 557 50 00 Fax. 93 557 50 01

ds