Back to top

42a sessió del Fòrum de la Comunicació

David Fernández

David Fernández Quijada. Manager of Media Intelligence Service de l’European Broadcasting Union (EBU).  “La tempesta perfecta sobre el servei públic audiovisual"