El CAC nomena Núria Llorach secretària general de l’organisme

  • La fins ara secretària general, Maria Teresa Martí, cessa per jubilació

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda avui, 27 d’abril, ha acordat per unanimitat donar suport a la proposta del president, Xevi Xirgo, de nomenar Núria Llorach nova secretària general del Consell. La fins ara secretaria general, Maria Teresa Martí, ha cessat per jubilació.

De conformitat amb l’article 8 de l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (EOF), aprovat mitjançant l’Acord 3/2001, de 28 de febrer, correspon al president proposar al Ple el nomenament i la remoció de la persona que ha d’ocupar la Secretaria General del Consell.

Segons estableix l’article 19 de l’EOF, la persona que ha d’ocupar la Secretaria General és nomenada i separada lliurement per acord del Ple, a proposta del president, per majoria absoluta dels seus membres.

Biografia

Núria Llorach i Boladeras (Barcelona, 1962) és llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona i ha realitzat un Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) a l’IESE. Ha estat directora executiva de l’Institut Català de les Dones (1990-2000) i membre del Consell Assessor de Televisió Espanyola a Catalunya (1995-1996).

També ha estat vicepresidenta de la Mesa del Consell Nacional de Dones de Catalunya, òrgan consultiu especial de les Nacions Unides (1989-2000), membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2000-2008) i presidenta del Fòrum d’Entitats de Persones Usuàries de l’Audiovisual.

El 2008 va ser elegida membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El 2016 va ser nomenada vicepresidenta i va exercir, fins al 2018, les funcions de la Presidència. El 2018 va ser nomenada presidenta en funcions, fins al 2022.