Acord 57/2020 de ratificació del veredicte del jurat dels XVII Premis el CAC a l’escola

agreement