Back to top

43a sessió del Fòrum de la Comunicació

Daniel InnerarityDaniel Innerarity. Catedràtic de Filosofia Política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc i professor convidat a l’Institut Europeu de Florència. “Com sobreviure a la societat de la desinformació”.