Acord 63/2021 d'aprovació de la Memòria anual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Any 2020

agreement