Acord 26/2023 de rectificació d’errors materials en relació amb l’Acord 109/2022, de 9 de novembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 • Rectificació d'errors materials
 • Convenis de col·laboració
 • Pròrroga
 • Protecció de la infància i l'adolescència
 • conductes de risc
 • Addicions
 • joc patològic
 • Trastorns alimentaris
 • Consorci Sanitari de Terrassa
 • CST
 • Institut Català de la Salut
 • ICS
 • Gerència Territorial Metropolitana Sud (ICS)
 • Hospital Universitari de Bellvitge