Els Premis eduCAC arriben a la XXI edició i s’adrecen a més d’un milió d’estudiants de Catalunya

 • Els premis tenen com a objectiu fomentar l’esperit crític en l’ús i el consum dels mitjans audiovisuals entre infants i joves
   
 • El jurat valorarà especialment els treballs que tractin temes lligats al consum d’audiovisuals i d’internet, la desinformació i les notícies falses, l’ús de les xarxes socials i el joc en línia

Més d’un milió d’alumnes de prop de 3.700 centres escolars de Catalunya (públics, privats i concertats) estan convocats a la XXI edició dels Premis eduCAC que organitza el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat. Els premis tenen com a objectiu fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres educatius i promocionar l’esperit crític en l’ús i el consum dels mitjans audiovisuals entre infants i joves.

En l’edició anterior es van rebre 93 treballs en totes les categories, en les quals poden participar centres educatius ordinaris i centres d’educació especial.

La consellera responsable de l’àrea d’educació mediàtica, Laura Pinyol, ha dit que “els premis són un termòmetre excel·lent per conèixer de primera mà les inquietuds dels alumnes més petits i dels estudiants més joves”. A través de les seves propostes “prenem el pols no sols del món en què vivim, perquè ells aprenen i incorporen les noves plataformes i els nous recursos o eines d’una manera intuïtiva en els seus processos d’aprenentatge, sinó pel seu valuós punt de vista”, ha recordat. En cada edició, un cop reunit el jurat, “és un privilegi debatre, apropar-se i reflexionar sobre la mirada que tenen sobre la societat, perquè és genuïna i perquè és disruptiva”.

Per valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la seva contribució a l’educació mediàtica de l’alumnat, és a dir, al coneixement, a la comprensió, a l’anàlisi i a l’ús crític dels mitjans de comunicació. Es valoraran especialment els treballs que tractin temes lligats al consum d’audiovisuals i d’internet, la desinformació i les notícies falses, l’ús de les xarxes socials i el joc en línia. També es tindrà en compte el foment de l’ús del català com a llengua pròpia i vehicular.

Pinyol ha recordat també l’ambició que els premis tinguin una àmplia participació territorial de Catalunya. L’any passat es va celebrar un acte de lliurament dels premis a l’Auditori Municipal de Música de Terrassa i la intenció és replicar aquesta celebració en altres ciutats. És per això que “ens agradaria molt que la convocatòria interpel·lés a centres educatius del conjunt del país i totes les comarques hi fossin representades, perquè la diversitat geogràfica del país també contribueix a enriquir aquesta visió de la nostra societat des de l’anàlisi dels infants i joves”, ha afegit.

Tres subcategories

Els premis consten, com fins ara, de tres categories. La primera categoria (A) està adreçada a l’alumnat i els treballs es presenten de manera conjunta, és a dir, una classe, un curs o tot el centre. Els treballs han de promoure l’alfabetització mediàtica i l’anàlisi crítica de l’audiovisual en qualsevol dels seus gèneres. Les cinc subcategories d’aquest primer apartat són les següents:

 • Segon cicle d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària.
 • Cicles mitjà i superior d’educació primària.
 • Educació secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica.
 • Educació secundària postobligatòria (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i programes de formació i inserció).
 • Treballs d’innovació en la integració de l’educació mediàtica al currículum.

En la segona categoria (B) hi pot participar l’alumnat de secundària postobligatòria que hagi realitzat el treball de recerca, tant de manera individual com col·lectiva. Els treballs de recerca de batxillerat han d’estar relacionats amb el món de l’audiovisual, des d’una perspectiva pràctica o d’anàlisi crítica, i poden incloure una creació audiovisual o no. La temàtica de les produccions audiovisuals és lliure.

En aquest cas, hi ha dues subcategories:

 • Treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat.
 • Produccions audiovisuals realitzades per l’alumnat de batxillerat en el marc del treball de recerca.  

En la tercera categoria (C) hi pot participar el professorat de centres educatius de Catalunya dels mateixos ensenyaments que la categoria A.

Els temes de la categoria C han de ser experiències educatives que incorporin l’educació en comunicació en el currículum escolar, així com l’avaluació o la rúbrica docent que se’n fa. Igualment, s’acceptaran experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual.

En total, hi ha 8 subcategories a les quals es poden presentar treballs. Cadascuna té un primer i un segon premi (dotats amb 1.000 i 500 euros, respectivament). La dotació global per al conjunt de la convocatòria és de 12.000 euros.

Els destinataris dels premis de la categoria A són les escoles premiades, atès que es tracta d’un treball fet pels alumnes sota la direcció del professor o professora. En canvi, en el cas de les categories B i C, els premis es destinen als alumnes i professors, respectivament, autors dels treballs guanyadors.

El termini per presentar treballs és el 8 de març de 2024 (tant de manera telemàtica com presencial), per bé que el CAC recomana fer-ho electrònicament.

Sobre l’eduCAC

L’eduCAC és el programa d’educació en comunicació que el CAC va posar en funcionament l’any 2017 amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals. Té la voluntat de proporcionar, fonamentalment a les escoles, però també a les famílies i als docents, recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació. Amb aquest propòsit, l’eduCAC persegueix els objectius de potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual i impulsar bons hàbits en el consum audiovisual dels infants i joves; impulsar habilitats de comprensió per utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans, i posicionar el CAC com una institució de referència en el coneixement dels llenguatges audiovisuals i la formació de l’esperit crític del consum de continguts audiovisuals.

XXI Premis eduCAC
Instagram | Facebook | Twitter