El president del CAC demana evitar que els menors d’edat visualitzin continguts inadequats

  • En relació amb la polèmica apareguda arran de l’emissió de la sèrie de Netflix El juego del calamar, Roger Loppacher, recorda a les famílies que totes les plataformes de vídeo a petició ofereixen diversos sistemes de control parental
     
  • El CAC prepara uns tutorials adreçats als pares i mares per fer un ús efectiu dels sistemes de protecció oferts per les plataformes d’internet
     
  • Les plataformes ofereixen sistemes de senyalització, similars als de la televisió tradicional, així com sistemes de selecció de perfils, però que exigeixen la introducció de claus personals per tal de ser efectius
     

En relació amb la polèmica apareguda arran de l’emissió de la sèrie de Netflix El juego del calamar, el president del CAC, Roger Loppacher, recorda la necessitat d’evitar l’exposició dels menors d’edat a continguts inadequats i recorda als pares i mares que totes les plataformes de vídeo a petició ofereixen diversos sistemes tècnics per aconseguir aquest objectiu.

El juego del calamar mostra una senyalització, decidida per Netflix, de sèrie no recomanada per a menors de 16 anys. En la resta de països de l’entorn europeu la senyalització és similar. En concret, a Alemanya, França, Països Baixos i Suècia també és de 16 anys; al Regne Unit és de 15-16 i a Itàlia de 14.

El president del CAC considera que “els menors de 16 anys no haurien de veure la sèrie atès que conté continguts perjudicials” i ha “encoratjat a les famílies a seguir la senyalització i a utilitzar els sistemes de control parental que ofereix la plataforma”.

El president del CAC ha recordat que, tal com estableix la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, les plataformes de vídeos a petició han d’oferir sistemes de control parental. “El problema és que es tracta de sistemes de control parental que cal establir en el sí de cada família i, lamentablement, en molts casos pot passar que hi hagi un desconeixement per part del pares i mares, que haurien de ser els encarregats d’implementar-los”, ha assenyalat.

En el cas de Netflix, la plataforma ofereix, per una banda, un sistema de senyalització, que segueix els mateixos criteris del Codi d’Autoregulació de Continguts Televisius i Infància, i que afegeix una sèrie d’etiquetes, com ara violència, sexe, etc.

Per altra banda, la plataforma ofereix la possibilitat d’establir un perfil infantil, en què la restricció per edat està preestablerta, o fins a quatre perfils diferents, en els quals es pot establir una restricció per edat i fins i tot de restricció per a programes concrets. El sistema de perfils diferenciats, per tal de funcionar com a control parental efectiu, exigeix la introducció de claus personals per accedir-hi.

Loppacher ha recordat a les famílies que disposen d’aquest seguit de sistemes de control parental i ha anunciat que el CAC està treballant en l’elaboració d’uns tutorials per divulgar com fer-ne un ús efectiu. Els tutorials faran referència als sistemes de control tant de les plataformes de vídeo a petició, com Netflix o HBO, com de les plataformes d’intercanvi de vídeos, com YouTube o TikTok.

Per altra banda, ha demanat que s’aprovi, de manera urgent, tant l’Avantprojecte de llei que trasposa la Directiva esmentada, com la modificació de la Llei de l’audiovisual de Catalunya, amb l’objectiu, en ambdós casos, d’evitar que els menors d’edat estiguin exposats a continguts inadequats.