Acord 122/2019 d'adaptacions específiques de música cantada en català. Any 2019 (12%)