Què hi ha de nostre aquí?

report

Treball de camp sobre la presència i representació als mitjans de comunicació de les comunitats culturals gitanes, romaneses i àrab-musulmanes.