Mapa de ràdios i televisions

Sobre el mapa

  • Aquest mapa localitza les emissores de ràdio (FM) i els canals de televisió (TDT) en emissió existents a Catalunya. 
     
  • Al clicar sobre un mitjà s'obté informació més concreta sobre aquest mitjà com ara: nom comercial, la titularitat, l'adreça del mitjà, freqüència/canal, zona de servei, nom del prestador i grup de comunicació si s'escau.
     
  • Aquest mapa ofereix dades de tots els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals i els mitjans oferts per prestadors de serveis de comunicació audiovisual a l'empara d'una llicència que utilitzen l'espectre radioelèctric. No contempla el mitjans de ràdio digital (DAB) i els mitjans d'abast nacional es localitzen una única vegada.

Ajuda'ns a millorar el mapa

Per qualsevol suggeriment, proposta, opinió a l'entorn de l'aplicació podeu enviar un correu electrònic a mapamitjansaudiovisuals.cac@gencat.cat

 

Informació de protecció de dades

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a responsable del tractament, us informa que tractarà les vostres dades per poder gestionar els suggeriments, les propostes, les opinions o altres informacions que ens feu arribar entorn de l’aplicació, pel correu electrònic habilitat  a aquests efectes. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets de protecció de dades posant-vos en contacte amb secretaria-general.cac@gencat.cat o presentant una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Si voleu més informació sobre la nostra política de privacitat, cliqueu  aquí.