Els Premis eduCAC arriben a la XX edició i s’adrecen a més d’un milió d’estudiants de Catalunya

 • Els premis tenen com a objectiu fomentar l’esperit crític en l’ús i el consum dels mitjans audiovisuals entre infants i joves
   
 • El jurat valorarà especialment els treballs que tractin temes lligats al consum d’audiovisuals i d’internet, la desinformació i les notícies falses, l’ús de les xarxes socials i el joc en línia

Més d’un milió d’alumnes de prop de 3.700 centres escolars de Catalunya (públics, privats i concertats) estan convocats a la XX edició dels Premis eduCAC que organitza el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat. Els premis tenen per objectiu fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres educatius i promocionar l’esperit crític en l’ús i el consum dels mitjans audiovisuals entre infants i joves.

En l’edició de l’any passat, que es van passar a anomenar Premis eduCAC en substitució de Premis el CAC a l’escola, es van rebre una norantena de treballs en totes les categories, en les quals poden participar centres educatius ordinaris i centres d’educació especial.

“La temàtica dels treballs presentats ens va sorprendre molt”, explica Laura Pinyol, consellera responsable de l’àrea d’educació mediàtica, “perquè denota l’interès dels joves per aquells temes que els interpel·len directament, com la discriminació de gènere i el masclisme, però també per la manera com s’aborden les diferències per raó d’origen i de religió”.

Per valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la seva contribució a l’educació mediàtica de l’alumnat, és a dir, al coneixement, a la comprensió, a l’anàlisi i a l’ús crític dels mitjans de comunicació. Es valoraran especialment els treballs que tractin temes lligats al consum d’audiovisuals i d’internet, la desinformació i les notícies falses, l’ús de les xarxes socials i el joc en línia.

“No hem d’oblidar –recorda Pinyol– que l’objectiu últim és certificar aquesta mirada crítica i aquesta capacitat d’anàlisi que ens sorprèn molt quan els infants i els joves la posen en pràctica. Les respostes a les seves preguntes, sovint lligades a prejudicis, tòpics i tabús, són una oportunitat per abordar des de dimensions transversals de l’aprenentatge un posicionament sobre el món que els envolta i que, alhora, és molt útil per a les persones que atenem com ha de ser, precisament, l’educació mediàtica”.

Canvis en les subcategories

Els premis consten, com fins ara, de tres categories, per bé que, en relació amb l’edició anterior, se n’han modificat determinades subcategories. La primera categoria (A) està adreçada a l’alumnat i els treballs es presenten de manera conjunta, és a dir, una classe, un curs o tot el centre. Les cinc subcategories d’aquest primer apartat són les següents:

 • Segon cicle d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària.
 • Cicles mitjà i superior d’educació primària.
 • Educació secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica.
 • Educació secundària postobligatòria (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i programes de formació i inserció).
 • Treballs d’innovació en la integració de l’educació mediàtica al currículum.

En la segona categoria (B) hi pot participar l’alumnat de secundària postobligatòria que hagi realitzat el treball de recerca, tant de manera individual com col·lectiva. Els treballs de recerca de batxillerat han d’estar relacionats amb el món de l’audiovisual, des d’una perspectiva pràctica o d’anàlisi crítica, i poden incloure una creació audiovisual o no. La temàtica de les produccions audiovisuals és lliure.

En aquest cas, hi ha dues subcategories:

 • Treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat.
 • Produccions audiovisuals realitzades per l’alumnat de batxillerat en el marc del treball de recerca.

En la tercera categoria (C) hi pot participar el professorat de centres educatius de Catalunya dels mateixos ensenyaments que la categoria A.

Els temes de la categoria C han de ser experiències educatives que incorporin l’educació en comunicació en el currículum escolar, així com l’avaluació o la rúbrica docent que se’n fa. Igualment, s’acceptaran experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual.

En total, hi ha 8 subcategories a les quals es poden presentar treballs. Cadascuna té un primer i un segon premi (dotats amb 1.000 i 500 euros, respectivament). La dotació global per al conjunt de la convocatòria és de 12.000 euros.

Els destinataris dels premis de la categoria A són les escoles premiades, atès que es tracta d’un treball fet pels alumnes sota la direcció del professor o professora. En canvi, en el cas de les categories B i C, els premis es destinen als alumnes i professors, respectivament, autors dels treballs guanyadors.

El termini per presentar treballs és el 10 de març de 2023 (tant de manera telemàtica com presencial), per bé que el CAC recomana fer-ho electrònicament. En aquest darrer cas, cal enviar una sol·licitud per internet, abans del 27 de febrer, acció que suposarà l’enviament d’un enllaç personalitzat de transferència per poder presentar telemàticament els treballs.

"Esperem, sens dubte, que aquesta XX edició sigui una nova ocasió per premiar bones pràctiques i iniciatives agosarades i, des del CAC, animem totes les escoles a prendre’n part, ja sigui de manera col·lectiva o individual, perquè són una eina per compartir projectes i treballar de forma cooperativa amb un objectiu comú", ha dit Pinyol.

Sobre l’eduCAC

L’eduCAC és el programa d’educació en comunicació que el CAC va posar en funcionament l’any 2017 amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals. Té la voluntat de proporcionar, fonamentalment a les escoles, però també a les famílies i als docents, recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació. Amb aquest propòsit, l’eduCAC persegueix els objectius de potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual i impulsar bons hàbits en el consum audiovisual dels infants i joves; impulsar habilitats de comprensió per utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans, i posicionar el CAC com una institució de referència en el coneixement dels llenguatges audiovisuals i la formació de l’esperit crític del consum de continguts audiovisuals.

XX Premis eduCAC
Instagram | Facebook | Twitter