Més d’un milió d’alumnes catalans estan convocats als Premis eduCAC

  • Els premis, que s’han reanomenat, prenen el relleu dels Premis el CAC a l’escola i en mantenen la continuïtat quant al nombre d’edicions
     
  • Els premis tenen com a objectiu fomentar en els escolars un esperit crític davant els continguts audiovisuals i internet

Més d’un milió d’alumnes de prop de 3.700 centres escolars de Catalunya (públics, privats i concertats) estan convocats a la XIX edició dels Premis eduCAC que organitza el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat. Els premis tenen com a objectiu fomentar l’educació en comunicació audiovisual en l’àmbit escolar, així com impulsar-ne la incorporació en el currículum escolar.

Els premis, que s’han reanomenat, prenen el relleu dels Premis el CAC a l’escola i en mantenen la continuïtat quant al nombre d’edicions.

Els premis consten, com fins ara, de tres categories. La primera (A) està adreçada a l’alumnat i els treballs es presenten de manera conjunta, és a dir, una classe, un curs o tot el centre. S’hi poden presentar des del segon cicle d’educació infantil fins a secundària postobligatòria, així com en les 3 subcategories següents: treballs de ràdio, treballs de centre (han d’implicar tot el centre o una part important, no només un cicle) i treballs de centre d’educació especial.

Pel que fa als temes de la categoria A, els treballs han d’estar relacionats amb experiències que incorporin l’educació en comunicació audiovisual, amb una incidència especial en la percepció, l’anàlisi i la producció. També s’acceptaran experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar.

En la segona categoria (B) hi pot participar l’alumnat de secundària postobligatòria que hagi realitzat el treball de recerca, de manera individual o col·lectiva. Es presenta a nom de l’alumne/a o alumnat que l’hagi realitzat. Hi ha dues subcategories: treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat i produccions audiovisuals realitzades per l’alumnat de batxillerat en el marc del treball de recerca.

Pel que fa als temes de la categoria B, els treballs de recerca de batxillerat han d’estar relacionats amb el món audiovisual i poden incloure, o no, una creació audiovisual. La temàtica de les produccions audiovisuals és lliure.

En la tercera categoria (C) hi pot participar el professorat de centres educatius de Catalunya dels mateixos ensenyaments que la categoria A.

Els temes de la categoria C han de ser experiències educatives que incorporin l’educació en comunicació en el currículum escolar, així com l’avaluació o la rúbrica docent que se’n fa. Igualment, s’acceptaran experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar.

En total, hi  ha 11 subcategories a les quals es poden presentar treballs, 6 de les quals tenen un primer i un segon premi (dotats amb 1.000 i 500 euros, respectivament) i 5 subcategories, cadascuna amb un premi únic de 1.000 euros. La dotació global per al conjunt de la convocatòria és de 14.000 euros. 

Els destinataris dels premis de la categoria A són les escoles premiades, atès que es tracta d’un treball fet pels alumnes sota la direcció del professor o professora. En canvi, en el cas de les categories B i C, els premis es destinen als alumnes i professors, respectivament, autors dels treballs guanyadors.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 14 de març. Els treballs es poden presentar tant presencialment a la seu del CAC, com de manera telemàtica.

Bases de la XIX edició dels Premis eduCAC