Acord 122/2019 d'adaptacions específiques de música cantada en català. Any 2019 (12%)

  • Adaptacions específiques
  • Estimacions
  • Música cantada
  • Música en català
  • Música en aranès
  • Gestió privada
  • Radio España de Barcelona, SA
  • Avante Radio, SA
  • Roses